Patrick Komen

Met ruim 20 jaar ervaring binnen de gezondheids- en welzijnszorg heb ik zowel uitvoerende, beleidsmatige als coördinerende functies bekleed. Ik ben een enthousiaste medewerker met een breed gezichtsveld en kan zodoende snel in spelen op de actuele vraagstellingen. In mijn werk zie ik mijzelf als bruggenbouwer, creatief, pro-actief en met een helikopterview. Belangrijke eigenschappen van mij zijn flexibiliteit, creativiteit, overzicht en doorzettingsvermogen.

Verder ben ik goed op de hoogte van de huidige ontwikkelingen binnen de gezondheids- en welzijnszorg en de bijhorende wet- en regelgeving. Tevens heb ik een ruime kennis van de sociale kaart van Noord-Holland en daarnaast een groot netwerk binnen de sector opgebouwd. Ik ben iemand die zakelijk, stimulerend, motiverend en overtuigend is. Ik denk graag mee met interne organisatorische vraagstukken.