Bewindvoerders, Mentoren en Curatoren

LET OP! Vanwege het Coronavirus zijn alle trainingen van het voorjaar  2020 verplaatst. 

Alle professionele bewindvoerders, mentoren en curatoren die reeds actief zijn of net zijn aangesteld, krijgen met deze trainingen een extra theoretisch kader en praktische handvatten om hun werk naar een hoger plan te tillen. Tevens bieden de trainingen voldoende ruimte om onderling ervaringen uit te wisselen over de thema’s die worden behandeld. Na afloop van de training is elke deelnemer in staat om de kennis en vaardigheden die zijn opgedaan, direct in de praktijk te brengen.

Al onze trainingen zijn geaccrediteerd.

Ook in 2020 organiseren wij diverse trainingen voor professionele bewindvoerders, mentoren en curatoren:

Omgaan met ethische dilemma’s

Datum: vrijdag 4 september 2020
Ethiek gaat over het nadenken over wat goed en minder goed is om te doen. Daarbij spelen waarden en normen een belangrijke rol. Zowel mentoren, bewindvoerders als curatoren krijgen tijdens hun werk te maken met allerlei ethische kwesties, groot en klein. Maar hoe ga je als beroepskracht hier zuiver mee om? Wat is goed voor je cliënt? Welke rol speel je zelf als curator/bewindvoerder/mentor  Lees meer.

Aanmelden voor een training: klik hier

Conflicthantering en verbaal geweld

Datum: vrijdag 11 september 2020
Als curator, bewindvoerder en mentor kom je regelmatig in aanraking met conflicten en oplopende emoties. Dat kan zijn met je cliënt, maar ook met hulpverleners, artsen en familie. Hoe ga je hier zodanig mee om dat de relatie in stand blijft? Welke valkuilen zijn er te herkennen en hoe ga je hiermee op de juiste manier mee om? Deze training is in samenwerking met een trainingsacteur. Lees meer.

Aanmelden voor een training: klik hier

Van indicatie tot zorgplan

Datum: vrijdag 18 september 2020
Als mentor/curator kunt u invloed uitoefenen op de zorg die de cliënt ontvangt. Indicaties en zorgplannen zijn een onderdeel van deze zorg, maar wat betekenen deze indicaties en hoe leest u een zorgplan? Deze training richt zich op professionele mentoren, bewindvoerders en curatoren die
zich meer willen verdiepen in de onderdelen indicatiestelling en zorgplannen. Tevens worden de belangrijkste veranderingen in de wet- en regelgeving van 2020 behandeld. Lees meer.

Aanmelden voor een training: klik hier

Patiëntenrechten

Datum: vrijdag 25 september 2020
De Wet op Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) gaat in op de relatie tussen de hulpvrager en de hulpverlener. Deze training behandeld deze wetgeving uitvoerig. Daarnaast wordt er gekeken welke specifieke wetgevingen er in Nederland zijn die de rechten van de hulpvragers beschermen? Vervolgens worden de verschillende patiëntenrechten behandeld. Wat is de rol van de mentor/curator bij deze rechten? Hoe vul je als mentor/curator  Lees meer.

Aanmelden voor een training: klik hier

De belevingswereld van mensen met een licht verstandelijke beperking

Data: vrijdag 2 oktober 2020
Tijdens deze training wordt er ingegaan op de belevingswereld van iemand met een licht verstandelijke beperking. Hoe ziet diegene de wereld om zich heen? Waarom komt het dat zij de wereld om zich heen niet goed kunnen overzien? Wat betekent het om een licht verstandelijke beperking te hebben? Wat betekent dit voor de communicatie?  En wat betekent dit voor de mentor/bewindvoerder/curator? Lees meer.

Aanmelden voor een training: klik hier

Training Mentorschap

Data: vrijdag 30 oktober 2020
Tijdens deze training wordt stilgestaan bij de taken, de positie, de verantwoordelijk- en de bevoegdheden van de mentor. Naast de wet- en regelgeving komen ook onderwerpen als ethiek en communicatie aan de orde. Deze training kenmerkt zich door een goede balans van theorie en praktijkervaringen. Lees meer.

Aanmelden voor een training: klik hier

GGZ in vogelvlucht

Data:  vrijdag 6 november 2020
Naast een inleiding rondom de term ‘ernstig psychische aandoening’ worden de meest voorkomende psychische stoornissen besproken. Er wordt stil gestaan bij de aard van deze stoornissen, het herkennen van deze stoornissen en hoe men als curator/bewindvoerder/mentor met het “gedrag” van deze mensen om kan gaan. Lees meer.

Aanmelden voor een training: klik hier

De belevingswereld van mensen met borderline

Data: vrijdag 20 november 2020
Deze training gaat in op de belevingswereld van iemand met een borderline, een persoonlijkheidsstoornis of impulsbeheersingsstoornis. Wat is borderline,
persoonlijkheidsstoornissen of impulsstoornissen? Wat betekent het voor de cliënt om eendergelijke stoornis te hebben? Welke problemen kan men tegen komen in het dagelijkse leven? Wat betekent dit voor de communicatie? En wat betekent dit voor de mentor/bewindvoerder/curator? Lees meer.

Aanmelden voor een training: klik hier

Belevingswereld van mensen met dementie

Datum:  vrijdag 11 december 2020
Deze training gaat in op de belevingswereld van iemand met dementie. Hoe ziet diegene de wereld om zich heen? Waarom komt het dat zij de wereld om zich heen niet goed kunnen overzien? Wat betekent het om een dementie te hebben? Wat betekent dit voor de communicatie? En wat betekent dit voor de mentor/bewindvoerder/curator? Lees meer.

Aanmelden voor een training: klik hier

Wat zeiden de cursisten over de trainingen?

Voorwaarden Welkomen Trainingen: klik hier

_________________________________________________________________
Welkomen Trainingen is een samenwerking met Ernst Abbing Communicatie. Wij geven sinds 2006 trainingen aan diverse doelgroepen. Hierdoor hebben wij een schat aan ervaring opgebouwd. Als gevolg van de vele veranderingen in de wetgeving en door bezuinigingen, is het vak van bewindvoerder, mentor en curator voortdurend in beweging. Met trainingen voor bewindvoerders, mentoren en curatoren dragen wij onze kennis en ervaring over, zodat de professional up-to-date blijft.