Advies

Sinds 1995 ben ik werkzaam in de sectoren zorg en welzijn. Hierin heb ik diverse functies (uitvoerend, beleidsmatig, leidinggevend en coördinerend) gehad. Doordat ik in verschillende functies werkzaam geweest ben, ben ik in staat om gemakkelijk verbindingen te leggen tussen het uitvoerend niveau van de organisatie en het beleid, maar ook om het beleid te vertalen naar de werkvloer.

Daarnaast vind ik het belangrijk om een breed gezichtsveld te hebben om zodoende snel in te spelen op de actuele vraagstellingen. Door mijn werkzaamheden voor verschillende welzijnsinstellingen ben ik op de hoogte van de huidige ontwikkelingen in de gezondheidszorg en de wet- en regelgeving. Het onderhouden en opbouwen van een netwerk beschouw ik hierbij als een natuurlijk gegeven.

Ik denk graag mee met uw organisatorische vraagstukken.

Advies op uitvoerend niveau, hierbij kan gedacht worden aan:
– ontwikkelen methodieken binnen de organisatie
– wet- en regelgeving
– patiëntenrechten
– consultatie

Advies op beleidsniveau, zoals:
– veranderingen in de wet- en regelgeving
– transities binnen de zorg en welzijn
– regiefunctie binnen de zorg en welzijn
– ketenaanpak

Procesbegeleiding
Verandering vraagt om goede begeleiding. Ik ben geen begeleider met een ego dat voorop staat, maar maak me dienstbaar aan wat nodig is voor het eindresultaat. Ik breng groepen en individuen op een natuurlijke manier in beweging. Weerstand is voor mij geen blokkade, maar gewoon een onderdeel van een besluit. De inhoud en het eindresultaat staan voorop, met respect voor een afwijkende mening. Geen vast patroon of trucje, maar iedere keer weer een methode die aansluit bij de groep of de keten.

Heeft U een vraag, of wilt U graag eens van gedachten wisselen over een idee, knelpunt of gewoon eens kennismaken? Neem dan contact met me op voor een afspraak. Klik hier.