Trainingen

Welkomen trainingen verzorgt in samenwerking met Ernst Abbing Communicatie diverse trainingen en scholingen.

Zorgvernieuwingen vragen veel van medewerkers op de werkvloer. Het gehele proces staat of valt met hun deskundigheid en motivatie. Wij verzorgen sinds 2006 trainingen en scholingen voor medewerkers van verschillende zorg- en welzijnsinstellingen, maar ook voor belangenbehartigers.

De trainingen worden op maat gemaakt voor de opdrachtgever, zodat de scholing is toegesneden op de wens van de doelgroep. In overleg met de opdrachtgever worden vooraf duidelijke leerdoelen vastgesteld.

Het niveau van de training en de te hanteren cases worden uiteraard afgestemd op de deelnemers. Ook de duur van de training, de locatie en de groepsgrootte zal in overleg geschieden. De trainingen kunnen zowel op locatie als incompany gegeven worden.

De trainingen worden gekenmerkt door een uitgekiende balans tussen theorie en praktische oefeningen (cases en rollenspellen).

Mogelijke trainingsonderwerpen:

 • Mentorschap
 • Ethische dilemma’s in de zorg
 • Wet- en regelgeving in de zorg en welzijn
 • Omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking
 • Omgaan met mensen met dementie
 • Omgaan met mensen met autisme
 • Omgaan met mensen met borderline
 • Patiëntenrechten
 • Zorgplanning
 • Indicatiestelling
 • Communiceren in de gezondheidszorg
 • Omgaan met agressie
 • Slechtnieuwsgesprekken
 • Omgaan met weerstanden
 • Conflicthantering en verbaal geweld
 • (Ouderen) misbruik en huiselijk geweld

Neem voor een vrijblijvend oriënterend gesprek contact op en ontdek wat wij voor u kunnen betekenen. Klik hier