Trainers

Patrick Komen

Sinds 1995 ben ik werkzaam in de sectoren zorg en welzijn. Hierin heb ik diverse functies (uitvoerend, beleidsmatig en coördinerend) gehad. Mijn werkervaring heb ik binnen diverse sectoren opgedaan:
– (O)GGZ
– verstandelijke beperking
– licht verstandelijke beperking
– jeugdzorg
– ouderenzorg
– patiënten verenigingen
– (semi)overheden

Doordat ik verschillende functies heb gehad ben ik in staat om gemakkelijk verbindingen te leggen tussen het uitvoerend niveau van de organisatie en het beleid, maar ook om het beleid te vertalen naar de werkvloer.

Daarnaast vind ik het belangrijk om een breed gezichtsveld te hebben om zodoende snel in te spelen op de actuele vraagstellingen. Door mijn werkzaamheden voor verschillende gezondheids- en welzijnsinstellingen ben ik op de hoogte van de huidige ontwikkelingen in de zorg, welzijn en de wet- en regelgeving. Het onderhouden en opbouwen van een netwerk beschouw ik hierbij als een natuurlijk gegeven.

Zorgvernieuwingen vragen veel van medewerkers op de werkvloer. Het gehele proces staat of valt met hun deskundigheid en motivatie. Ik verzorg sinds 1999 trainingen en scholingen voor medewerkers van verschillende instellingen, voor vrijwilligers, maar ook voor belangenbehartigers.

Ernst Abbing

In 1996 ben ik mijn eigen communicatiebureau begonnen. Aanvankelijk richtte ik mij vooral op het bedenken en produceren van opdrachtfilms voor zowel profit als non-profit organisaties. Gaandeweg heb ik mijn diensten uitgebreid naar het organiseren van evenementen, conceptontwikkeling, advies en training.

De trainingen die ik geef, zijn vooral gericht op het ontwikkelen van vaardigheden: presentatietechniek, interviewtechniek, onderhandelen, communiceren onder druk en mediatrainingen. Deze trainingen geef ik sinds 2004 toen ik werd benaderd door het competence trainingsbureau MK Leads in Amsterdam om voor hen trainingen te geven voor diverse opdrachtgevers.

Sandy Pauw

In mijn loopbaan heb ik ervaring opgedaan in verschillende werkvelden. Die variëren van een internationaal accountantskantoor en overheid, tot zorg, welzijn en volkshuisvesting. Opgeleid als sociaal agoog en bestuurskundige werkte ik als maatschappelijk werker, trainer, beleidsadviseur, projectleider en manager in zorg en welzijn.

In 2012 ben ik gestart als zelfstandig adviseur, trainer en interim-manager vanuit mijn bedrijf Pava Consult. Ik werk voornamelijk voor organisaties in zorg en welzijn en gemeentelijke overheid.

Ik verzorg training en onderwijs op de volgende gebieden:

  • persoonlijke effectiviteit / leiderschap / omgaan met (werk)stress
  • zorgmanagement / kwaliteits- & procesmanagement / organisatiekunde
  • maatschappelijk werk / ggz-agoog / verslavingszorg
  • motiverende gespreksvoering / herstelzorg / omgaan met agressie / geweld en (seksueel) misbruik in gezinnen
  • ethiek / professionele ethiek / zorgethiek
  • cliëntondersteuning / kwaliteitszorg / coördineren en organiseren

Voor en door mijn werk houd ik me goed op de hoogte van ontwikkelingen en overheidsbeleid in zorg en welzijn. De veranderingen in deze sector, in combinatie met de snelle ontwikkeling van nieuwe inzichten en methodieken, vragen een continu leren van de werknemers in zorg en welzijn. In mijn trainingen vind ik het fijn om in een veilige sfeer, met actieve interactie en oefening, kennis, vaardigheden en ontwikkelingen over te dragen aan professionals.